HÍRÉRTÉK – MAGYARORSZÁG

Magyar ma – Mai magyar! Mai idő, a magyar élet valódi politikai kérdéseivel! Magyarország európai magyar útja sikerességéért megfogalmazott politikai vélemény ma önmagában hírérték! Politikai látásmód és értékek az új politikai szemléletével, a jó politika várományával Magyarországon, független politikai vélemény magyarországi létéért – vélemények szabadon ez a kívánatos politikai trend! Hírérték mérsékelt demokrata szempontból. Magyarország lehet egy haladó állam. Nyugodt és szabad Magyarországot. Alkotó politika megerősödése a magyarnak lesz jó! Politikai vélemény, mely alkotó és a magyar politika része, új politikai gondolkodással. Minden politikai vélemény egyben politikai termék- ez az oldal is! Tájékoztatás sosem lehet teljes a politikai véleményeknél! Nyomtassa ki és adja tovább barátainak és ismerőseinek, közösen gondolkodva lesz jobb Magyarország!

Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!

Közleményben tesszük közzé, hogy az alábbi Miniszterelnök Úrnak írt levelünkre több mint egy hónap elteltével sem érkezett válasz!

Mélységesen felháborítja szövetségünket, hogy a Kormány és Ön, mint Miniszterelnök, ennyire semmibe veszi a szakmai társadalmi szervezeteket és a civil szaktudást, egész társadalmat érintő gazdasági és közösségi kérdésekben!

 

MINISZTERELNÖKSÉG

Orbán Viktor Miniszterelnök

Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

1055

 

Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!

 

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége által 2009 évben feltárt devizahitel csalás és a banki visszaélései mára beigazolódott, melyet Ön, mint Miniszterelnök a Kossuth rádióban a “deviza”hitelezésről elhangzott mondatai megerősítettek!

 Az elmondottak alapján kérjük, hogy az Ön által vezetett Kormány azonnali lépéseket tegyen a szövetségünk pénzügyi szakértői csoportja bevonásával, mert az eddigi jelzéseink süket fülekre találtak a Miniszterek, Államtitkárok tekintetében!

A Fehér Kéményseprők Társadalmi Szervezetek Szövetsége, 2010. július 19. napján hivatalosan is közreadta, a pénzügyi szakértői csoportja által feltárt „devizahitelezés” visszásságait! Pontosan leírta és nyilvánosságra hozta, hogy mit is jelent az a szó, hogy „deviza” vagy a „deviza alapú hitel” pénzügyi nyelven. Devizahitelről akkor beszélhetünk, amikor a hitel felvétele nem az adott ország hivatalos pénznemében történik. A devizahitelek közös tulajdonsága, hogy a hitel folyósítása az adott ország pénznemében folyósítják, azonban a tartozás nyilvántartása devizában van. Különbség lehet két hitel között, hogy a törlesztés devizában (devizahitel), vagy az adott ország pénznemében (devizaalapú hitel) történik.

A devizahitelek megszületését az országonként eltérő banki alapkamat szülte meg. Ezáltal ugyanis ha egy olyan külföldi ország devizájában vesz fel valaki hitelt, ahol alacsonyabb az alapkamat, mint a saját országában, akkor a hitel kamatai is alacsonyabbak lehetnek. A devizahitelek veszélyei pedig az árfolyam-ingadozásokból adódnak. Amennyiben az adott ország pénzneme gyengül a hitel nyilvántartásának devizájához képest, úgy a törlesztő részlet és a fennálló tartozás is növekszik (természetesen fordított esetben csökkenhet is).

Az adósok, aki felvették a hitelt, gyakorlatilag azt jelenti, hogy szélhámos csalók mesterkedéseinek áldozatává váltak. Gondosan megtervezett reklámokkal és furfangos módon felkészített, emberekkel manipuláltak mindenkit. A nagy tudású, tanult “gazdasági szakemberek” teljesen tisztába voltak azzal, hogy mi lesz ennek a vége.

A monetáris rendszer előre tudhatta, hogy mi történik, egyben a közismertté vált gazdasági válságból, melynek egyik okozói a bankok. Álláspontunk szerint tisztességtelen hitelezési gyakorlata, tovább rontott a helyzeten, melyet még az indokolatlan és alkotmányellenes jogszabályi felhatalmazás biztosítása a Kormány részéről a szerződések egyoldalú módosítására. Megjegyeznénk, hogy ezt pont Önök a Fehér Kéményseprőket is bevonta bajban lévő hitelesek megsegítéséről szóló törvényjavaslat kidolgozásába, mely egyeztetés után, javaslatainkat elvetve a Rogán Antal és Kósa Lajos 8. pontos adósmentő csomagjában engedélyezték a bankoknak!

Természetesen akkor a szóban forgó ügydöntő témánk nem nyerte el mindenki tetszését, az volt a gyanúnk, hogy kellően nem voltak a kormány oldalról felkészülve! Az élet pásztoraként egyetlen egy ember volt és van Ö pedig dr. Czirmes György ügyvéd, (Fehér Kéményseprők vezető ügyvédje) és az óta szövetségünkhöz csatlakozott ügyvéd társai, akik hűen képviselik a devizahitelesek problémáit!

Mindezen tényeket Szövetségünk írásban is megküldte, valamint nyilvánosságra hozta, de sajnos a témakörben a mai napig nem történt egyetlen, egy érdemi intézkedés! Ekkor éreztük azt, hogy a Magyar Kormány, mint ha idegen érdekeket képviselne!? Ezt követően kerestük meg Urbán Szabó József urat a Magyar Családok Országos Szövetségének, Elnök-helyettesét aki, mérsékelt magatartásra, – és várakozó álláspontra intette a szervezet vezetőségét, egyben javasolta, hogy 2013 év elején halasztást nem tűrően levél útján keressük meg Dr. Orbán Viktort Magyarország Miniszterelnökét, aki saját hatáskörében intézkedési igényt jelentett be e-történések tekintetében.

Az összes segítség, mait a kormány a Deviza hitelesek megmentése érdekében történt, vagy legalább is nyilvánosan ezt képviselik, nem ér semmit! NEM a konkrét megoldást segítette az árfolyamrögzítés! NEM a hitelesekre találták ki a Végtörlesztést!

Egyáltalán nincs szükség az ócsai lágerra az adófizetők pénzéből, vagy az eszközkezelő felállítására! Most is azt mondjuk, amit három évvel ezelőtt, hogy ne a Magyar Állam vállaljon további anyagi terheket – az üres kalapból- a deviza hitelesek megsegítésére!

Véleményünk szerint az extra profit és ingatlanok megszerzése reményében hitelt nyújtó bankok épp úgy felelősek a kialakult adósságcsapdáért, mint az adós, ki felelőtlenül feleslegesen vett fel jelzálog alapú hitelt úgy, hogy sem jövedelemigazolással, se munkahellyel, se kezesek biztosításával nem rendelkezett, hangsúlyozni kell, hogy a bankok ezt nem is kérték. Kiadtak úgy több milliós hitelt, jelzálog fedezetre, hogy az adóstól nem kértek jövedelemigazolást, vagy sima minimálbéres leellenőrizhetetlen dokumentumot is elfogadtak, akár 20 millió forint folyósításához nem kértek még adós társat sem. Határozott álláspontunk az, hogy a bankok szándékosan kergették, akkora adósságba a hitelt, felvevő adósokat, mert már a hitel folyósításakor nagyon jól tudták, hogy nem tudják a minimálbérből fizetni a havi törlesztő részleteket.

Véleményünk szerint, az lenne az összes adós (deviza hiteles) kártalanítása, ha a bankok lenyelnék a békát és az előre nem várt költségeket, melyet NEM tudtak előre kalkulálni magukra, vállalnák. A bankok is vállalkozói tevékenységet végeznek, így van lehetőségük a veszteséget is lekönyvelni. Tisztességtelen az általános szerződési feltétel, illetve a fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel, ha a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával szerződést kötő fél hátrányára állapítja meg. A Kúria és neves közgazdászok (Róna Péter, Drábik János), jogi szakemberek álláspontja alapján a bankok nem hárítják át a veszteségüket az adósokra egyoldalú szerződésmódosításokkal!

 Kérjük a Tisztelt Miniszterelnök urat, hogy azt az elhamarkodott döntést, mely szerint Doubravszky György, könyvkiadó szakembert, pénzügyi jogok biztosának neveztek ki, haladéktalanul vizsgálják, majd azt haladéktalanul visszavonni szíveskedjenek! Véleményünk szerint a könyvkiadó szakmai tudása alapján pénzügyi és banki visszaélésekhez hozzá nem értő személy. Doubravszky György kinevezése teljes mértékben felháborító és megalázó Szövetségünk és a deviza hiteles károsultak nevében. Egyben a kérünk szigorú vizsgálatot és a Miniszter úr félrevezetés ügyében,- és felelősségre vonást!

 Kérjük a Tisztelt Miniszterelnök urat, hogy a családok, kifosztására szakosodott faktoring cégeket, pénzbehajtásra szakosodott kft-t, adósságkezelő, követeléskezelő, és e cégek kiszolgálói ellen a kormány hatékony lépéseket tegyen; Első körben, azonnal vonják vissza a működési engedélyüket, a vizsgálat idejére is!

Kérjük a Tisztelt Miniszterelnök urat, hogy végrehajtók által elkövetett jogtalanságok, és törvénytelen kilakoltatások megakadályozása érdekében, azonnali hatállyal vonják meg az önálló bírósági végrehajtóktól a Köztársasági Elnök és a Belügyminiszternél is nagyobb hatáskört, mert a korrupt végrehajtók azt képzelik magukról, hogy minden törvény felett állnak.

Teljes eltörlését kérjük a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. Rendeletnek. Ezzel egyértelműen fel lehet számolni a csaló lakásmaffiás cégek bűnözését.

Kérjük a Tisztelt Miniszterelnök urat, hogy szüntessék meg és számolják fel annak lehetőségét, hogy bank cégre, vállalkozásra vagy magánszemélyre engedményezzen tartozást vagy ingatlant! Az összes faktor, credit, Zrt, Kft, követeléskezelő, árverező, kilakoltató cégeknél azonnali hatállyal kezdeményezzék tevékenységük, működésük felfüggesztését, és vezetőik ellen teljes vagyonosodási vizsgálatot elrendelni szíveskedjenek, kiemelt figyelmet fordítva az OTP Faktoringra!

Tisztelt Miniszterelnök Úr, Ön azt nyilatkozta, és a programjukba szerepel, hogy „senkit nem hagynak az út szélén”, ennek ellenére jelenleg is nagyban zajlik a faktor, credit, elnevezésű követeléskezelő, árverező, kilakoltató cégeknél, kiemelten az OTP Faktoringnál az állampolgárok kirablása, ingatlanai törvényellenes megszerzése. A Magyar Kormány érzékelni kell, hogy a hitelességét teszi kockára?

Szövetségünk szakértői által feltárt visszásságokra, törvénysértésekre a bizonyítékok rendelkezésünkre állnak, de sajnos senkit egyetlen egy hivatalt nem érdekli!

Tisztelt Miniszterelnök Úr, a „Fehér Kéményseprők” Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége nevében, Dabasi Tamás elnök, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz az Új Év alkalmából, hogy egy órás személyes találkozást biztosítani szíveskedjen háromfős delegációnk részére, egyben a találkozóval azt szeretném, ha a Miniszterelnök úrnak e- kérésünk szerencsét hozna!

Tisztában vagyunk azzal is, hogy a közvetlen környezetében lévő munkatársai megszűrik az információt, ami nem jut el minden esetben a fontos ügyek részletei Önhöz.

Teljes mértékben meg vagyunk győződve, és a személyes találkozást is azért kérjük, hogy az egész társadalmat és az országot érintő valós problémát Ön elé tárjuk, hisz a Szövetségünk az egyetlen egy olyan szervezet, aki teljes mértékben átlátja az egész társadalmat érintő deviza hitelesek problémáját.

Kérjük, személyesen hallgassa meg azt az egy országosan a legnagyobb ismerettel rendelkező társadalmi szervezetek összefogását, akik első kézből tudják az emberi életeket is követelő visszaéléseket az Ön tudomására hozni.

Segítségére szeretnénk lenni a gyors és szakszerű egész országot érintő társadalmi probléma megoldásban. Véleményünk szerint, ha nem a valóságnak megfelelő információk alapján hoznak döntést a „hitelesek” ügyében. Ez már a Kormány megbukásához vezető utat is jelenti. Mi azt tudjuk, hogy az ország rendezéséhez nem elegendő négy év távlata. Nem szeretnénk, ha rossz tájékoztatás címén hiteltelen kormánynak titulálná az ellenfelei. Ez útján kérjük Nemzeti érdekből együttműködő személyes találkozás biztosítását.

Budapest, 2013. január 3.

 Köszönettel

DabasiTamás (Fehér Kéményseprők Szövetsége)

ELOLVASÁS UTÁN NYOMTASSA KI ÉS ADJA TOVÁBB ISMERŐSEINEK, BARÁTAINAK A VÉLEMÉNYÜNKET, KÖZLEMÉNYEINKET! LÁSSÁK ÉS OLVASSÁK AZOK IS, AHOL NINCS INTERNET!

Legyen Ön is tudatos polgár! Elolvasás után tegye közzé Facebook oldalán híreinket, adja tovább információinkat és közleményeinket ismerőseinek, barátainak! Mérsékelt demokrata politika a tudatos polgárról, a tudatos választóról szóló politika. Nyomtassa ki és adja tovább barátainak és ismerőseinek közösen messzebb jutunk!

Tudatos választók

  • 7 756 Gondolkodjunk közösen!

Rovatok

Mérsékelt demokraták

  • 7 756 Politika közösen gondolkodva!

Áttekintés az új témák közül

%d blogger ezt szereti: