HÍRÉRTÉK – MAGYARORSZÁG

Magyar ma – Mai magyar! Mai idő, a magyar élet valódi politikai kérdéseivel! Magyarország európai magyar útja sikerességéért megfogalmazott politikai vélemény ma önmagában hírérték! Politikai látásmód és értékek az új politikai szemléletével, a jó politika várományával Magyarországon, független politikai vélemény magyarországi létéért – vélemények szabadon ez a kívánatos politikai trend! Hírérték mérsékelt demokrata szempontból. Magyarország lehet egy haladó állam. Nyugodt és szabad Magyarországot. Alkotó politika megerősödése a magyarnak lesz jó! Politikai vélemény, mely alkotó és a magyar politika része, új politikai gondolkodással. Minden politikai vélemény egyben politikai termék- ez az oldal is! Tájékoztatás sosem lehet teljes a politikai véleményeknél! Nyomtassa ki és adja tovább barátainak és ismerőseinek, közösen gondolkodva lesz jobb Magyarország!

Az MTA kutatóhálózat működési modelljének átalakításával kapcsolatos javaslatok

Levél Palkovics László miniszter úr és Lovász László elnök úr részére:

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Miniszter Úr!

A Professzorok Batthyány Körének tagjait – másokkal együtt – nyugtalanítja, hogy a magyar kutatási fejlesztési és innovációs rendszer újjászervezése során, az MTA kutatóhálózat működési modelljének átalakításával kapcsolatos tárgyalások akadoznak és az emiatt elmérgesedő hangulatban a megoldás késedelmet szenved.

 

Az átmeneti állapot elhúzódása káros a magyar kutatói közösség és Magyarország számára.

 

Magunk is áttekintettük a tudományirányítás e téren sikeres országokban folytatott gyakorlatát. Ismerve az MTA és az ITM álláspontját és alapul véve a bevált brit és német modellt, az alábbi elképzelést ajánljuk az Önök figyelmébe.

 

Ezt annak reményében tesszük, hogy az általunk lentebb körvonalazandó modell, amely meggyőződésünk szerint a magyar tudomány nemzetközi versenyképességét és nemzetgazdasági hasznosságát szolgálná, az MTA és az ITM számára egyaránt elfogadható lehet.

Ez a modell egyszerre tenné lehetővé az MTA szakmai minőségi kontrolljának gyakorlását, valamint a kormányzat stratégiai és finanszírozási elképzeléseinek érvényesülését.

Javasoljuk, hogy az MTA és az ITM közösen hozzon létre egy alapítványt, amely átveszi az akadémiai intézethálózat fenntartását és működtetését egyúttal biztosítva a kellő tudományos autonómiát.

 

Az új struktúrát paritásos elven javasoljuk létrehozni, ahol az irányító-felügyelő testületbe a Kormány, míg a szakmai-tudományos testületbe az Akadémia delegálná a tagok többségét.

Ez a modell véleményünk szerint megfelelő alapot teremtene a vagyonnal kapcsolatos kérdések rendezésének.

 

Egy, az állammal kötendő, a jelenleginél magasabb szintű finanszírozási szerződés teremthetné meg a működés további alapját.

Tudománypolitikai szempontból kívánatos, hogy az új szervezeti modell a korábbi szintnél a jövőben egyre magasabb ellátást biztosítson a kutatás, fejlesztés és innováció számára.

Véleményünk szerint kiváló kutatás nem képzelhető el alapfinanszírozás nélkül. A pusztán projekt alapú működés bizonytalanságot szül a kutatói körben és feleslegesen nehezíti a működtetést.

A hosszabb (évtizedes) távlatban tervezhető életpályamodell nélkül a kutatói pálya vonzerejének vészes csökkenése várható. A legutóbb kihirdetett Tématerületi Kiválósági Programban a lehetséges pályázók egyenlőtlen eséllyel szerepelnek, ez orvosolandó.

Az MTA Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottság által megkezdett szerkezeti átvilágítási vizsgálatot a profiltisztítás biztató lépésének tekintjük.

A meghatározó kutatási infrastruktúrával és letisztult kutatási profillal rendelkező intézetek működtetése hatékonyabb lehet egy erre a célra létrehozott kutatóhálózati szervezetben.

Egyedi esetekben, a fogadókészség és a csatlakozási szándék találkozása esetén legyen lehetséges egy-egy intézet befogadása a megfelelő felsőoktatási egységben.

Bízva abban, hogy az MTA és az ITM álláspontjai közelíthetők, kérjük fontolják meg javaslatunkat.

A PBK Elnöksége nevében
Náray-Szabó Gábor
elnök

 

Forrás:

A Professzorok Batthyány Körének elnöksége javaslatot tett az MTA és az ITM vezetőinek, melyben vázolták a akadémiai  intézetek átalakításának egy lehetséges módját.

Reményeik szerint a német Max Planck Társaságéhoz hasonló szervezeti megoldás mindkét fél számára tárgyalási alapot képez.

 

A levél és a pozitív válaszok az alábbi helyen olvashatók:
http://www.bla.hu/professzorok/index.php?oldal=dl/MTA_ITM.html.
A PBK Elnöksége
Kiadó: Professzorok Batthyány Köre (MTI-OS)

ELOLVASÁS UTÁN NYOMTASSA KI ÉS ADJA TOVÁBB ISMERŐSEINEK, BARÁTAINAK A VÉLEMÉNYÜNKET, KÖZLEMÉNYEINKET! LÁSSÁK ÉS OLVASSÁK AZOK IS, AHOL NINCS INTERNET!

Legyen Ön is tudatos polgár! Elolvasás után tegye közzé Facebook oldalán híreinket, adja tovább információinkat és közleményeinket ismerőseinek, barátainak! Mérsékelt demokrata politika a tudatos polgárról, a tudatos választóról szóló politika. Nyomtassa ki és adja tovább barátainak és ismerőseinek közösen messzebb jutunk!

Tudatos választók

  • 7 568 Gondolkodjunk közösen!

Rovatok

Mérsékelt demokraták

  • 7 568 Politika közösen gondolkodva!

Áttekintés az új témák közül

%d blogger ezt szereti: